بخشداری مرکزی مهدیشهر
ENGLISH
شرح وظايف كارشناس امور شهري وروستايي
شرح وظايف كارشناس امور شهري وروستايي بخشداري مركزي مهديشهر

1- مطالعه وبررسي وضع روستاها وشهرهاي شهرستان از نظر تأ سيسات وتسهيلات رفاهي به منظور شناخت وتعيين نيازهاي مالي وخدماتي روستاها وشهرداريها

2- بازرسي از خدمات عمومي در سطح شهروروستا وتهيه گزارش

3- نظارت بركار شهرداريها ومراقبت امورمربوطه

4- نظارت برمصوبات شوراهاي اسلامي شهرها وروستاها

5- انجام امور مربوط به بخش كشاورزي، صنايع ، ترافيك ، اصناف ، كميسيون نظارت، تعزيرات حكومتي، وتنظيم بازار

6- پيگيري امور مربوط به حوادث قهري وغير مترقبه

7- جمع آوري آماروامكانات رفاهي وخدماتي، فرهنگي وبهداشتي

8- رسيدگي به اموراصناف واتحاديه هاي ذي ربط

9- پيگيري مسائل امور بهداشتي وتشكيل جلسات مربوطه درسطح شهرها و روستاها

10-انجام امور مربوط به طرح تكريم ارباب رجوع

11- تهيه گزارش از حوادث به منظور برآورد خسارت

12- تهيه گزارش لازم در خصوص حمل ونقل شهري

13- چمع آوري آمار وامكانات رفاهي وخدماتي ، فرهنگي وبهداشتي شهرستان اعم از شهر وروستا

14- پيگيري امور مربوط به اشتغال

15- انجام امور محوله از طرف مافوق.

1395/09/24
آدرس پستي: مهديشهر - ميدان شهدا - بخشداري مركزي مهديشهر - كدپستي: 3561935484 - تلفن: 33629050 - دورنگار: 33629050  ايميل:bkmahdishahr@ostan-sm.ir
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به بخشداری مرکزی مهدیشهر می‌باشد.
Powered by DorsaPortal