بخشداری مرکزی مهدیشهر
ENGLISH
شرح وظايف كارشناس امور عمران

شرح وظايف كارشناس امور عمران

1- انجام امورات مربوط به مسكن مهر، پدافند غير عامل ، شوراي ترافيك ، معدن شن و ماسه ، مديريت بحران، امور زيربنايي ، كميسيون ماده 5، ماده صد

2- تشخيص نيازمند يهاي عمراني شهرستان در چهارچوب مسئوليت هاي وزارت كشور و تعيين اولويت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجراي آن ها

3- بررسي و مطالعه و همكاري در خصوص طرح هاي هادي و جامع شهرستان

4- نظارت ، هماهنگي و همكاري لازم در خصوص امور شهرداري و نظارت بر كار هاي شهرداري

5- تماس با سازمان مديريت و ساير دستگاه ها براي تصويب و اجراي طرح ها

6- همكاري با مسئولين ادارات در مراحل مختلف پياده نمودن طرح ها

7- بازديد به هنگام و نظارت دقيق بر پروژه ها و طرح هاي عمراني و در صورت لزوم پيگيري در جهت دريافت اعتبارات و همچنين ارائه گزارش پيشرفت عمليات عمراني حوزه شهرستان و بررسي علل تاخير در اجراي پروژه ها

8- تشكيل جلسات شوراي برنامه ريزي شهرستان و پيگيري مصوبات

9- پيگيري امور مربوط به حفاري در سطح شهرستان(كميته حفاري)

10- بازديد از مناطق خسارت ديده به اتفاق اعضاء كميته مربوطه و در صورت لزوم پيگيري امور مربوط به خسارت

11- بررسي طرح هاي عمراني روستاها و شهرداري ها براي استفاده از اعتبارات وزارت كشور و اعتبارات محروميت زدايي و همچنين طرح هايي كه از محل اعتبارات عمراني انجام مي گيرد.

12- مسئول پيگيري سامانه نظارت وزارت كشور

13- پيگيري امور تصرفات غير قانوني اراضي

14- پيگيري امور مرتبط با ماده 12 و 10

15- انجام ساير امور محوله از جانب مافوق

1395/09/24
آدرس پستي: مهديشهر - ميدان شهدا - بخشداري مركزي مهديشهر - كدپستي: 3561935484 - تلفن: 33629050 - دورنگار: 33629050  ايميل:bkmahdishahr@ostan-sm.ir
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به بخشداری مرکزی مهدیشهر می‌باشد.
Powered by DorsaPortal